Aktualności Aktualności

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju

22 Konferencja z cyklu "Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa" przebiegała pod hasłem "Edukacja przyrodniczo-leśna dla zrównoważonego rozwoju".

W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie spotkali się leśnicy, naukowcy, przyrodnicy, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych z całej Polski.

Szczególnymi gośćmi konferencji, a za razem aktywnymi jej uczestniczkami, były panie: Anna Kalinowska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem (UW) oraz Alice Johnson ze Szwjcarii.

 Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez ONZ w 2015 r.

Podczas dwóch dni - wypełnionych wykładami, warsztatami i dyskusjami - uczestnicy poznawali dobre praktyki, najnowsze doniesienia i rozwiązania w edukacji dla zrównoważonego rowoju oraz kształcili swoje umiejętności.

 

Jeden z warsztatów Konferencji poświęcony był grze dydaktycznej "Super surowiec"

Podczas sesji posterowej można było się zapoznać m.in. z wynikami badań naukowych prowadzonych na terenie Lasów Państwowych.

 

Na zdjęciu: Piotr Grochowski (AWF w Poznaniu, ZWKF w Gorzowie Wlkp.) prezentował wyniki badań na temat sukcesji wtórnej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" (Nadleśnictwo Lubsko) w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju.

Organizatorami Konferencji byli: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie Leśny Zakład Doświadczalny SSGW w Rogowie oraz Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych.

Program konferencji oraz streszczenia wystąpień, warsztatów i sesji posterowej