Aktualności Aktualności

Las – dobre sąsiedztwo

Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to istotna część gospodarki naszego państwa.

Lasy Państwowe same finansują gospodarkę leśną. Ponieważ są jednostką samofinansującą się, nie obciążają podatkników, co więcej oprócz utrzymania i pomnażania leśnego majątku, wnoszą do budżetu państwa liczące się środki finansowe.

Lasy Państwowe działają w skali całej Polski, ale też angażują się w rozwój na poziomie lokalnym. Tylko w 2017 r. na budowę gminnych dróg, ścieżek rowerowych, ośrodków edukacyjnych i dostępnych dla każdego miejsc rekreacji, Lasy Państwowe wydały blisko 100 mln zł z funduszu leśnego oraz ok. 20 mln zł ze środków własnych nadleśnictw.

Lasy Państwowe są jednym z największych pracodawców, zwłaszcza na terenach wiejskich. Spośród 375 tys. miejsc pracy, które są wynikiem prowadzenia gospodarki leśnej, tylko 25 tys. to stanowiska pracy w Lasach Państwowych.

Miejsca pracy związane z pozyskaniem i przetwórstwem drewna, odnowieniem lasu, a także turystyką i wypoczynkiem oferuje: przemysł drzewny i meblarski, zakłady usług leśnych, przedsiębiorstwa produkujące oraz serwisujące maszyny i sprzęt do pracy w lasach, firmy handlujące drewnem, lokalne stolarnie czy gospodarstwa agroturystyczne. Sam przemysł drzewny daje pracę ponad 300 tys. pracowników.

Powierzchnia lasów w Polsce stale rośnie: w 1945 r. lesistość wynosiła ok. 21%, dziś liczy 29,5%. Planuje się, że w 2050 r. wzrośnie do 33%.

Dzięki zrównoważonemu gospodarowaniu polskie lasy w pełni zaspokajają zapotrzebowanie społeczeństwa na drewno, a Lasy Państwowe są gwarantem, że nigdy go nie zabraknie. Idea leśnego gospodarstwa polega na tym, aby nie pozyskiwać z lasu więcej drewna niż go przyrasta.

Nowe technologie i stała modernizacja polskiego leśnictwa umożliwiają działania skuteczne i na wysokim poziomie, jednak zawsze na pierwszym miejscu znajduje się człowiek i las.

Źródło: "Las - dobre sąsiedztwo", CILP, Warszawa

Więcej informacji