Aktualności Aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów 2018

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów są lasy i zrównoważony rozwój miast.

Coraz więcej ludzi żyje w miastach. Szacuje się, że w 2050 r. na terenach zurbanizowanych będzie mieszkało ok. 6 mld ludzi, czyli 70 proc. globalnej populacji.

Międzynarodowy Dzień Lasów, obchodzony 21 marca, jest okazją, aby uświadomić ludziom, jak duże znaczenie mają drzewa w miastach i lasy wokół terenów zurbanizowanych.

Lasy wokół miast sprawiają, że są w nich lepsze warunki życia.

Dlaczego lasy wokół miast, parki i zadrzewienia mają tak duże znaczenie?

  • Lasy i drzewa magazynują węgiel, pomagając tym samym łagodzić skutki zmian klimatu na terenach zurbanizowanych i wokół nich.
  • Obecność drzew wpływa pozytywnie również lokalny klimat, co pomaga zaoszczędzić od 20 do 50 proc. energii potrzebnej do ogrzewania.
  • Strategiczne rozmieszczenie drzew na terenach zurbanizowanych może obniżyć temperaturę powietrza o 8 stop. C, redukując o 30 proc. zapotrzebowanie na klimatyzację.
  • Drzewa na terenach zurbanizowanych są doskonałymi filtrami powietrza, usuwającymi szkodliwe zanieczyszczenia i drobnocząsteczkowy pył.
  • Drzewa redukują hałas, ponieważ stanowią naturalną osłonę przed szumem z pobliskich dróg i terenów przemysłowych.
  • Dobrze zarządzane lasy oraz tereny zielone w miastach i wokół nich zapewniają środowisko do życia, pokarm i schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, wpływając  pozytywnie na różnorodność biologiczną.
  • Lasy i miejskie tereny zielone zachęcają do aktywnego i zdrowego trybu życia, zapobiegają chorobom oraz służą jako miejsce rekreacji.
  • Lasy na terenach zurbanizowanych i wokół nich pomagają filtrować wodę, tym samym wpływają  jakość wody pitnej. Lasy chronią również zlewiska i zapobiegają powodziom, ponieważ magazynują wodę zarówno w biomasie, jak i glebie.

 

 

Lasy Nadleśnictwa Lubsko należą do rozległego kompleksu leśnego zwanego Borami Zielonogórskimi.

Lesistość terenu jest wysoka, ponieważ wynosi 57,7%. W części zachodniej Nadleśnictwa Lubsko lasy zachowują zwarty charakter tworząc jeden olbrzymi kompleks leśny.

Największą powierzchnię zajmują świeże bory sosnowe. Jednak najcenniejsze są nasze lasy budowane przez drzewa liściaste: buczny, grądy, łęgi i olsy.

Więcej o naszych lasach: Lasy Nadleśnictwa Lubsko