Aktualności Aktualności

Narada z Dyrektorem RDLP w Zielonej Górze

2 marca 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubsko odbyła się narada z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Wojciechem Grochalą.

Pan Dyrektor nakreślił kierunki i wskazał priorytety działań Lasów Państwowych zarówno na poziomie dyrekcji zielonogórskiej, jak i na poziomie nadleśnictw.

Dyrektor Wojciech Grochala został powołany na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Andrzeja Koniecznego  i zastąpił dotychczasowego dyrektora RDLP –  Leszka Banacha.