Aktualności Aktualności

Nowa Rada Społeczno-Naukowa

19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubsko odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" w nowym składzie.

Rada Społeczno-Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora regionalnej dyrekcji LP w Zielonej Górze w sprawie zadań podejmowanych w LKP "Bory Lubuskie".

W związku z zakończeniem kadencji poprzedniej Rady, dyrektor RDLP w Zielonej Górze Wojciech Grochala wręczył nominacje nowym członkom Rady na lata 2018 - 2022.

Członkowie Rady wybrali spośród siebie Prezydium w składzie: dr hab. Władysław Danielewicz - przewodniczący, dr Piotr Grochowski - zastępca przewodniczącego, Ilona Mrowińska - sekretarz.

Po wysłuchaniu sprawozdań pełniącego obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Grzegorz Kielczyka, Rada przyjęła ważne dokumenty dla funkcjonowania Nadleśnictwa Lubsko: "Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018" oraz sprawozdanie ze stopnia wykonania zadań w roku 2017 i planowanych w roku 2018  z "Ramowego wykazu zadań do realizacji w LKP "Bory Lubuskie" na lata 2017-2019".

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja "Turystyczne walory krajobrazu geologicznego obszaru Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa", przedstawiona przez Jacka Koźmę. „Łuk Mużakowa" jest jedynym w Polsce geoparkiem, który należy do Sieci Geoparków Europejskich oraz Sieci Geoparków Światowych.

Północna część terenu geoparku leży na terenie południowej części terenu Nadleśnictwa Lubsko, w okolicach Tuplic. Nadleśnictwo Lubsko planuje kontynuację działań miających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej i działania edukacyne w celu propagowania tego wyjątkowego obiektu, jakim jest Geopark Łuk Muzakowa.

Na zakończenie pierwszego posiedzenia nowej Rady, jej członkowie wzięli udział w sadzeniu "Alei lipowej" nad zalewem Nowiniec w Lubsku, z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.