Aktualności Aktualności

Noworoczna narada

Podczas uroczystej, noworocznej narady wszystkich pracowników, która odbyła się 4 stycznia 2018 r., pełniący obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko - pan Grzegorz Kilelczyk podsumował najważniejsze zadania realizowane przez nadleśnictwo w ubiegłym roku oraz wymienił najważniejsze działania i inwestycje w roku 2018.

Wszystkim Państwu - partnerom Nadleśnictwa Lubsko, pracownikom współpracujących firm oraz wszystkim mieszkańcom Lubska i okolic oraz gościom odwiedzającym lubskie lasy - życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018! Darz bór!

Nadleśniczy podziękował wszystkim pracownikom za sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków, a wybranym osobom wręczył wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, w tym w rywalizacji sportowej.