Aktualności Aktualności

Robocze posiedzenie Rady Społeczno-Naukowej

Podczas roboczego posiedzenia Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" wspólnie obradowali przedstawiciele lokalnych samorządów, naukowcy, przyrodnicy, nauczyciele i leśnicy.

Spotkanie odbyło się 23 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Lubsko. Było to drugie spotkanie Rady w tym roku.

Obrady poprowadził Przewodniczący Prezydium Rady pan prof. Władysław Danielewicz.

Rada Społeczno-Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora regionalnej dyrekcji LP w Zielonej Górze w sprawie zadań podejmowanych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie".

Członkowie Rady, po wysłuchaniu sprawozdań pełniącego obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko - pana Grzegorz Kielczyka, przyjęli ważne dokumenty dla funkcjonowania Nadleśnictwa Lubsko: "Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2018" oraz sprawozdanie ze stopnia wykonania zadań w roku 2017 i planowanych w roku 2018  z "Ramowego wykazu zadań do realizacji w LKP "Bory Lubuskie" na lata 2017-2019".

Zastępca nadleśniczego - pan Piotr Cybulski omówili także stopień realizacji zadań w ramach projektów rozwojowych Lasów Państwowych, w tym projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, prowadzonych na terenie nadleśnictwa.

Szef Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich - Paweł Mrowiński przedstawił projekt nowej aranżacji sal wystawowych ośrodka, a Ilona Mrowińska zreferowała najważnejsze wydarzenia edukacyjne, które miały miejsce w 2017 r. w nadleśnictwie.