Aktualności Aktualności

Zielonym do góry!

W Nadleśnictwie Lubsko pełną parą ruszyła akcja wiosennego sadzenia!

W ramach odnowień są zakładane nowe uprawy leśne w miejsce wcześniej wyciętych drzew. Sadzonki pochodzą ze szkółki leśnej w leśnictwie Marianka, która produkuje ok. 3000 tys. sztuk sadzonek rocznie. Są to głównie gatunki lasotwórcze takie jak: sosna, świerk, modrzew, dąb, buk, brzoza, ale również gatunki domieszkowe: lipa, jawor, grab i biocenotyczne: jarząb, głóg, śliwa tarnina, olsza szara.

W całych Lasach Państwowych co roku jest sadzonych 500 ml drzew!

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzone są odnowienia na 305 hektarach (średnio w roku). Tam, gdzie z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia, sadzone są dodatkowe sadzonki drzew, jak też poprawki i uzupełnienia – na około 50 hektarach.

W roku 2018 r. odnowienia prowadzone są na 244 ha, a sadzenie w ramach poprawek na 10 ha. Razem planowane jest posadzenie ok. 2 milionów drzewek.