Aktualności Aktualności

Zimowa Szkoła Leśna

Przedstawiciele zielonogórskich leśników, w tym także Nadleśnictwa Lubsko, uczestniczyli w Zimowej Szkole Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. 

Zimowa Szkoła Leśnaj to interdyscyplinarne forum prezentacji ważnych obecnie i w przyszłości problemów, a także koncepcji metod ich rozwiązywania, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Równie istotna jest tu integracja różnych grup specjalistów z zakresu leśnictwa, umocnienie współpracy nauki i praktyki leśnej.
 

Zimowa Szkoła Leśna jest corocznym spotkaniem praktyków i naukowców związanych z naukami leśnymi.

Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa.

 

 

Tegoroczna, jubileuszowa 10. sesja ZSL przebiegała pod hasłem: "Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie", a treści ujęte zostały w trzy bloki:
I Współczesne wyzwania edukacji leśnej,
II Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego,
III Komunikacja leśników ze społeczeństwem.

Więcej informacji: Zimowa Szkoła Leśna 2018