Aktualności Aktualności

Zimowe liczenie ptaków

W akcji Zimowego Ptakoliczenia na terenie Nadleśnictwa Lubsko razem z leśnikami wzięli udział chętni miłośnicy przyrody oraz młodzież szkolna. 

26 stycznia na terenie szkoły w Brodach uczniowie dwóch klas wraz z nauczycielką przyrody i geografii - panią Danutą Szafrańską i szefem Ośrdka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich - Pawłem Mrowińskim rozpoznawali i liczyli ptaki, które można zaobserwować w pobliżu szkoły i nad szkolnym stawem.

Wyniki zaskoczyły wszystkich, bowiem w krótkim czasie, kilka kroków od szkolnego budynku, można było zaobserwować wiele ptaków - w stadkach: czyże, gile, czeczotki, szczygły, jemiołuszki, sikory bogatki i pojedynczo: sójkę, czaplę siwą, myszołowa, dzięcioła dużego, a nawet parę siniaków.

 

 

28 sytcznia w OEPL w Jeziorach Wysokich w akcji liczenia ptaków uczestniczyli okoliczni mieszkańcy - dorośli oraz dzieci z rodzicami.

Uczestnicy akcji obejrzeli w sali konferencyjnej ośrodka prezentację na temat najczęściej spotykanych w okolicy ptaków, a następnie uzbrojeni w lornetki - pod przewodnictwem gospodarzy ośrodka - obserwowali i liczyli ptaki nad Jeziorem Brodzkim, na ścieżce "Na Wąwozach" i w miejscowości Jeziory Wysokie.

W tym roku pierwsze miejsce zajęły czyże w stadzie ok. 30 osobników, drugie - kormorany - 18, trzecie - sikora bogatka - 17, czwarte - mazurki - 7. Dalsze miejsca: sikora modra - 3, gołąb grzywacz - 2, a po jednym osobniku: sójka, kos, siniak, bielik i ...mewa.

Zapraszamy wszytkich chętnych za rok!