Asset Publisher Asset Publisher

O sośnie z "Borów Lubuskich" (film)

Polecamy film zrealizowany w "Borach Lubuskich" z lubskimi leśnikami w rolach głównych!

Film powstał w ramach serii "Prosto z lasu". Odcinek 13. tej serii został poświęcony sosnie zwyczajnej królowej naszych lasów.

W filmie znajdziemy też obrazy i informacje o niezwykłym w skali kraju, chronionym lesie ponad 200-letnim powierzchniowym pomniku przyrody "Borze suchym".

W Nadleśnictwie Lubsko, które jest objęte programem Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie", na różnych siedliskach, od wydm śródlądowych po bory bagienne, można obserwować niezwykłe zdolności przystosowawcze sosny.

Zrównoważona gospodarka leśna pozwala współistnieć powierzchniom chronionym boru suchego i lasom gospodarczym.