Asset Publisher Asset Publisher

Pożar "Ruskich Stawów"

Pożar strawił duży obszar cennego użytku ekologicznego "Ruskie stawy".

Pożar o nieustalonej przyczynie wybuchł 30 kwietnia o godz. 9.40. Objął powierzchnię 8,3 ha samego użytku i 0,9 ha przyległego lasu.

W akcji gaśniczej wzięło udział 11 zastępów Straży Pożarnej z Powiatu Żarskiego oraz dwa samoloty.

 

Akcja gaśnicza, 30.04.2018 r., fot. Marcin Flies

 

W celu wyeliminowania zagrożenia pożaru podpowierzchniowego torfów, wykorzystano nowoczesną kamerę termowizyjną, która wskazała ogniska zapalne. 
 
Do dnia dzisiejszego trwa dogaszanie pożarzyska.

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody polegająca na zabezpieczeniu fragmentu ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk.

„Ruskie stawy", o powierzchni 27,15 ha, to najcenniejszy użytek ekologiczny na terenie Nadleśnictwa Lubsko. Występują tu m.in. siedliska: brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych z cennymi zbiorowiskami roślin, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, przygiełkowiska, torfowiska zasadowe oraz torfowiska nakredowe.

Znajdują się tam ostoje i żerowiska rzadkich i chronionych gatunków ptaków, m.in. kszyka, żurawia, czajki i bielika oraz stanowiska kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.
 
Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru nadają mu bardzo wysoką rangę naukową (Rosadziński, 2008). 

Więcej o formach ochrony przyrody w Nadleśnictwie Lubsko