Aktualności

Rezerwat "Mierkowskie Suche Bory", istniejący od ponad dwunastu lat na terenie Nadleśnictwa Lubsko, poza wysokimi walorami przyrodniczymi wyróżnia się m.in. ciekawą budową geologiczną podłoża. Odsłonięte wydmy śródlądowymi i swoista budową z polodowcowych piasków rozciąga się na terenach przyległych do granic obszaru chronionego- dlatego też leśnicy planują powiększenie powierzchni rezerwatu.

Sprzedaż drewna i sadzonek

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzona jest sprzedaż drewna i sadzonek na podstawie zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Oferta łowiecka

Obszar Nadleśnictwa Lubsko podzielony jest na 10 obwodów łowieckich, na których działa 8 kół łowieckich. Nadleśnictwo wydzierżawia tereny łowieckie.