Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania

Zasady korzystania z tarasu widokowego wieży i przebywania na terenie obiektów ośrodka (regulamin)

Wieża jest elementem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w LKP „Bory Lubuskie", pełni zarówno funkcję widokową i przeciwpożarową. 
 
Taras widokowy wieży dla turystów indywidualnych jest udostępniany przez cały rok, 
z wyjątkiem świąt oraz szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych
(burze, silne wiatry, śnieżyce, itp.):
 • od środy do piątku w godzinach 14.00-17.00, 
 • w soboty i w niedziele w godzinach 11.00-16.00. 
Ostatnie wejście na wieżę o godz. 16.45 (środa-piątek), 15.45 (sobota, niedziela). 
Czas przebywania na tarasie – do 30 min.
 
W roku 2018 dodatkowo nieczynne także w dniach: 4 marca, 1 i 29 kwietnia, 6 i 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 19 sierpnia, 16 września, 14 pażdziernika, 11 listopada, 9 i 26 grudnia.
 
Obowiązuje odpłatność. Dowodem upoważniającym wejście na wieżę jest paragon z kasy fiskalnej za uiszczenie opłaty.
 
Odpłatność w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich:

I Turyści indywidualni

 Wejście na taras widokowy wieży:
 • osoby dorosłe – 3 zł 
 • dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 1,5 zł 
 • pracownicy LP – bez opłat 

II Grupy zorganizowane

1. Korzystanie z infrastruktury ośrodka podczas zajęć edukacyjnych w OEPL  (do zakończenia remontu sal wystawowych):
 
1) opłata za wejście na wieżę: osoby dorosłe – 3 zł ; dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 1,5 zł;
 
2) korzystanie z wiaty z paleniskiem – 36,90zł/3 godz (z VAT).
 
UWAGA! Sale wystawowe ośrodka w roku 2016 będą nieczynne  ze względu na remont!
 
2. Zajęcia edukacyjne na ścieżce dydaktycznej, w ogrodzie dendrologicznym i inne, nie ujęte powyżej – bez opłat.
 
W ośrodku wydawane są bilety pamiątkowe, ważne z aktualnym paragonem kasy fiskalnej lub fakturą VAT.
 
3. Zwolnienie z opłat przysługuje:
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych,
 • pracownikom LP za okazaniem legitymacji,
 • innym osobom, w stosunku do których decyzję podejmuje Kierownik Ośrodka lub osoba zastępująca.
4. Grupy szkolne umawiają się telefonicznie (607 133 384) lub osobiście. Muszą mieć – co  najmniej – jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektów ośrodka.
 
5. Zabrania się:
 • wprowadzania zwierząt,
 • hałasowania,
 • zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
 • wychylania się przez barierkę,
 • niszczenia sprzętu.
6. Jednorazowo na tarasie może przebywać do 50 osób.
7. Na taras widokowy wieży nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, innych środków odurzających lub naruszające porządek publiczny.
8. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
9. Podczas przebywanie na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag pracowników ośrodka.
10. Kontakt: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej:
 • Paweł Mrowiński: 607 133 384;
 • Ilona Mrowińska: 607 133 760