Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lubsko
Nadleśnictwo Lubsko
+ 48 68 372 04 00
+ 48 68 372 04 77

ul. Emilii Plater 15

68-300 Lubsko

p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko
Grzegorz Kielczyk
+ 48 68 372 04 00
Zastępca nadleśniczego
Grzegorz Kielczyk
+ 48 68 372 04 00
Zastępca nadleśniczego
Piotr Cybulski
+ 48 68 372 04 00
Główny księgowy
Jolanta Milewska
+ 48 68 372 04 00

Inżynierowie nadzoru

Jerzy Piekarski
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 540
Maciej Wiśniowski
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 540

Dział Gospodarki Leśnej

Krystyna Birszel
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, łowiectwa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 536
Karol Białkowski
Referent ds. LGW i gospodarki leśnej
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 546
Barbara Klęk
Specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: +48 68 372 31 12
Ewa Myśliwa
Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 535
Lidia Niewiadomska
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i nasiennictwa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 537
Klaudia Jakuszewicz
Starszy referent ds. BHP i stanu posiadania
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 538

Dział Finansowo-Księgowy

Irena Bańdziak
Starsza księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 534
Elżbieta Będkowska
Starsza księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 532
Bożena Cięgnisz
Starsza księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 533
Małgorzata Powchowicz
Starsza księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 539

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aneta Gawron
Sekretarz
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 525
Magdalena Bielak
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 527
Krzysztof Kmieciak
Specjalista ds. informatyki
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 526
Agata Galik
Referent administracyjny
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 521
Przemysław Zgórski
Pracownik administracyjny
Tel.: + 48 68 372 04 00

Posterunek Straży Leśnej

Przemysław Mikołajczyk
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 542
Franciszek Basiów
Strażnik leśny
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 542
Roland Jankowiak
Strażnik leśny
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 542

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Marcin Flies
Specjalista SL ds. ochrony przeciwpożarowej
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 530

Stanowisko ds. Pracowniczych

Anna Flies
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 529

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Paweł Mrowiński
Specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej i public relations
Tel.: kom. 607 133 384
Ilona Mrowińska
Specjalista ds. edukacji ekologicznej
Tel.: kom. 607 133 760