O ośrodku

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich funkcjonuje w strukturze Nadleśnictwa Lubsko w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Został oficjalnie otwarty 30 czerwca 1998 r. Ośrodek jest miejscem edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, jak też miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.

Wieża obserwacyjno-widokowa

Walory krajobrazowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” można podziwiać z tarasu widokowego murowanej wieży w Jeziorach Wysokich. Wieża jest także elementem systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Lubsko. To pierwsza w Polsce murowana wieża o takich funkcjach, wybudowana po drugiej wojnie światowej przez zielonogórskich leśników.

Sale wystawowe OEPL

Ze względu na remont głównego budynku ośrodka, sale wystawowe są nieczynne.

Ścieżka edukacyjna

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.