Wydawca treści Wydawca treści

Super surowiec

Super surowiec to innowacyjna gra dydaktyczna. Gra została wydana w 2017 r. przez Nadleśnictwo Lubsko we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.

Projekt gry Super surowiec, którego autorką jest Ilona Mrowińska, edukatorka leśna z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, zajął pierwsze miejsce w konkursie dla pracowników Lasów Państwowych na projekt gry edukacyjnej promującej drewno. Konkurs był przeprowadzony w 2014 r. przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Zobacz stronę internetową poświęconą grze supersurowiec.pl 

Super surowiec to zestaw edukacyjny złożony z prostych elementów o tej samej wielkości i kształcie, wykonanych z surowców naturalnych i wytworzonych przez człowieka wraz z obudową merytoryczną, który pozwala na:

1) porównanie i ocenę różnych surowców wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce,
2) przedstawienie walorów drewna jako surowca uniwersalnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, powszechnie wykorzystywanego w wielu dziedzinach życia.

 

 

Super surowiec to nie jest typowa gra, nie zawiera elementów rywalizacji; nie ma tu zwycięzców i pokonanych. Zadania mają wzbudzić u uczestników gry pozytywne emocje, rozwijać kreatywność, pobudzić wyobraźnię, kształcić umiejętność pracy zespołowej, analizy faktów i wyciągania wniosków. 

Osiem jednakowych zestawów gry (w każdym zestawie są takie same elementy, ale różne rodzaje drewna)  umożliwia prowadzenie zajęć w małych grupach (optymalnie 3-osobowych) z przeciętnej wielkości zespołem klasowym (24 osoby).

Gra jest przeznaczona dla dzieci od 11. lat i młodzieży do lat 16, ale wybrane, pojedyncze zadania mogą być przydatne w pracy edukacyjnej z młodszymi dziećmi, a także z osobami dorosłymi. Otwarty charakter gry umożliwia także tworzenie własnych zadań na bazie jej elementów.

Grę lub jej wybrane zadania można stosować podczas zajęć w izbie leśnej, ośrodku edukacji leśnej lub lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum przez leśnych edukatorów lub nauczycieli.

 

 

Gra Super surowiec została wydana w ramach projektu Drewno jest wspaniałe prowadzonego w roku 2017 przez Nadleśnictwo Lubsko i RDLP w Zielonej Górze we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, jako element kampanii "Lasy Państwowe. Zapraszamy - Las - dobre sąsiedztwo".

W skład projektu Drewno jest wspaniałe wchodzą także warsztaty na bazie gry Super surowiec:

1) dla nauczycieli techniki i przedmiotów przyrodniczych;

2) dla uczniów szkół zielonogórskich.

Wykonawcą Super surowca jest firma Carbo Media z Zielonej Góry. 

Materiały poligraficzne zostały wykonane z papieru offsetowego pochodzącego z recyklingu, natomiast opakowania i szare karty z tektury typu Kraft.

Kontakt:

1) sprawy merytoryczne: Ilona Mrowińska, OEPL w Jeziorach Wysokich, tel. 607 133 760;

2) prowadzenie projektu, logistyka: Magdalena Bielak, Nadleśnictwo Lubsko, tel. 68 372 04 00 wew. 527;

Materiały do pobrania


Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Lubsko realizuje edukację leśną poprzez działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich oraz indywidualny patronat leśniczych nad szkołami z terenu nadleśnictwa. Duża lesistość oraz bogactwo przyrodnicze terenu nadleśnictwa umożliwia prowadzenie ciekawych, zróżnicowanych tematycznie zajęć terenowych.

 
I Indywidualny patronat leśniczych nad szkołami
 
W ramach patronatu nad szkołami z terenu Nadleśnictwa Lubsko leśnicy-opiekunowie szkół prowadzą zajęcia terenowe oraz angażują się w akcje i imprezy edukacyjne typu: Międzynarodowy Dzień Lasów, Dzień Ziemi, Święto Drzewa, Sprzątanie Świata i inne.
 
Wczesną wiosną lubscy leśnicy prowadzą lekcje w szkołach na temat funkcji lasów, pracy leśnika oraz ochrony przeciwpożarowej. Corocznie, w konkursie plastycznym "Wiosna bez płomieni", bierze udział kilkuset uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nadleśnictwa Lubsko.
 
W kalendarzu stałych wydarzeń edukacyjnych nadleśnictwa znajdują się także konkursy, prowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu nadleśnictwa: "Konkurs wiedzy przyrodniczej" dla przedszkolaków, "Potyczki ekologiczne", "Poznajemy las" dla uczniów z klas szóstych szkół podstawowych oraz konkurs recytatorski "Las w prozie i poezji". 
 
Bazowym dokumentem jest "Program edukacji leśnej społeczeństwa w LKP Bory Lubuskie", który został opracowany przez Komisję ds. Programu edukacji leśnej społeczeństwa w LKP "Bory Lubuskie". W skład Komisji oprócz pracowników nadleśnictwa wchodzą przedstawiciele lokalnych środowisk, w tym nauczyciele. Komisja, pod przewodnictwem koordynatora edukacji leśnej w RDLP w Zielonej Górze, na corocznych spotkaniach przyjmuje sprawozdania oraz zatwierdza plany działalności edukacyjnej nadleśnictwa.
 
W materiałach do pobrania (na dole strony) znajduje się wykaz opiekunów szkół z terenu Nadleśnictwa Lubsko.
 
 
II Oferta edukacyjna Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
 
1. Ośrodek w Jeziorach Wysokich jest doskonałym miejscem na szkolną wycieczkę dydaktyczną.
Nasze atuty:
  • Ośrodek działa przez cały rok. Sale wystawowe, sala konferencyjna oraz zadaszona wiata z miejscem na ognisko pozwalają na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć niezależnie od pogody.

Bezpośredni kontakt z naturą podczas „Lekcji w lesie o lesie" jest skuteczną formą nauczania zagadnień przyrodniczych.

 

  • Prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Dostosowujemy przebieg zajęć oraz ich tematykę do wieku, zainteresowań oraz potrzeb grupy.

 

  • Tematyka zajęć uwzględnia:

1) wybrane cele i treści z podstawy programowej przyrody, biologii, geografii i innych przedmiotów szkolnych, możliwe do realizacji w salach wystawowych ośrodka, ogrodzie dendrologicznym i leśnej ścieżce dydaktycznej "Na Wąwozach",

2) treści edukacji leśnej: m.in. praca leśnika (hodowla i użytkowanie lasu, ochrona lasu i ochrona przyrody), gospodarka leśna w Polsce, drewno jako surowiec ekologiczny,

3) zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 

  • Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy leśni – pracownicy ośrodka.

W roku 2016, ze względu na remont, sale wystawowe i sala konferencyjna będą zamknięte.

2. Organizujemy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, studentów i leśników z zakresu:

  • edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa,
  • współpracy leśników i nauczycieli w edukacji przyrodniczo-leśnej.

Więcej informacji o ośrodku, terminarz oraz zasady korzystania.

W materiałach do pobrania (na dole strony) znajduje się przykładowy scenariusz zajęć terenowych na leśnej ścieżce dydaktycznej "Na Wąwozach" dla uczniów z klas 5. i 6. szkoły podstawowej