Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Lubsko realizuje edukację leśną poprzez działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich oraz indywidualny patronat leśniczych nad szkołami z terenu nadleśnictwa. Duża lesistość oraz bogactwo przyrodnicze terenu nadleśnictwa umożliwia prowadzenie ciekawych, zróżnicowanych tematycznie zajęć terenowych.

I Indywidualny patronat leśniczych nad szkołami
 
W ramach patronatu nad szkołami z terenu Nadleśnictwa Lubsko leśnicy-opiekunowie szkół prowadzą zajęcia terenowe oraz angażują się w akcje i imprezy edukacyjne typu: Międzynarodowy Dzień Lasów, Dzień Ziemi, Święto Drzewa, Sprzątanie Świata i inne.
 
Wczesną wiosną lubscy leśnicy prowadzą lekcje w szkołach na temat funkcji lasów, pracy leśnika oraz ochrony przeciwpożarowej. Corocznie, w konkursie plastycznym "Wiosna bez płomieni", bierze udział kilkuset uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nadleśnictwa Lubsko.
 
W kalendarzu stałych wydarzeń edukacyjnych nadleśnictwa znajdują się także konkursy, prowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu nadleśnictwa: "Konkurs wiedzy przyrodniczej" dla przedszkolaków, "Potyczki ekologiczne", "Poznajemy las" dla uczniów z klas szóstych szkół podstawowych oraz konkurs recytatorski "Las w prozie i poezji". 
 
Bazowym dokumentem jest "Program edukacji leśnej społeczeństwa w LKP Bory Lubuskie", który został opracowany przez Komisję ds. Programu edukacji leśnej społeczeństwa w LKP "Bory Lubuskie". W skład Komisji oprócz pracowników nadleśnictwa wchodzą przedstawiciele lokalnych środowisk, w tym nauczyciele. Komisja, pod przewodnictwem koordynatora edukacji leśnej w RDLP w Zielonej Górze, na corocznych spotkaniach przyjmuje sprawozdania oraz zatwierdza plany działalności edukacyjnej nadleśnictwa.
 
W materiałach do pobrania (na dole strony) znajduje się wykaz opiekunów szkół z terenu Nadleśnictwa Lubsko oraz materiały edukacyjne.
 
 
II Oferta edukacyjna Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
 
1. Ośrodek w Jeziorach Wysokich jest doskonałym miejscem na szkolną wycieczkę dydaktyczną.
Nasze atuty:
  • Ośrodek działa przez cały rok. Sale wystawowe, sala konferencyjna oraz zadaszona wiata z miejscem na ognisko pozwalają na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć niezależnie od pogody.

Bezpośredni kontakt z naturą podczas „Lekcji w lesie o lesie" jest skuteczną formą nauczania zagadnień przyrodniczych, kształtowania umiejętności i postaw.

 

  • Prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Dostosowujemy przebieg zajęć oraz ich tematykę do wieku, zainteresowań oraz potrzeb grupy.

 

  • Tematyka zajęć uwzględnia:

1) wybrane cele i treści z podstawy programowej przyrody, biologii, geografii i innych przedmiotów szkolnych, możliwe do realizacji w salach wystawowych ośrodka, ogrodzie dendrologicznym i leśnej ścieżce dydaktycznej "Na Wąwozach",

2) treści edukacji leśnej: m.in. praca leśnika (hodowla i użytkowanie lasu, ochrona lasu i ochrona przyrody), gospodarka leśna w Polsce, drewno jako surowiec ekologiczny,

3) zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 

Polecamy zajęcia z grą dydaktyczną Super surowiec oraz karty pracy z serii Leśny notatnik.

  • Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy leśni – pracownicy ośrodka.

2. Organizujemy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, studentów i leśników z zakresu:

  • edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
  • współpracy leśników i nauczycieli w edukacji przyrodniczo-leśnej.

Więcej informacji o ośrodku, terminarz oraz zasady korzystania.